Treballem pel futur. Fem Menorca
fons
fons
fons
Ferreries
Edifici Cultural Polivalent i Centre de Formació d'àmbits musical teatral, ensenyança i formació, projectes de cinema, jornades i congressos.

Promotor Consorci Pla D

PEM licitació: 2.826.704,89 €

Superfície del solar 2.395,15 m². Presenta una topografia amb una forta pendent d'uns 12 metres de desnivell.

Superfície construïda sobre rasant 2.938,84 m² i baix rasant 950,18 m².

Acabats exteriors de façanes i coberta plana en combinació de panells d'alumini i nucli de resina termoplàstica i panells de fusta natural protegida composats per un nucli de fibres de cel·lulosa. Vidre Coolite st-167 de 10+10 mm. Murs de contenció de formigó armat vist hidrofugat.

El solado tant en exteriors como en interiors s'ha realitzat amb rajoles de pissarra de color gris.

example1 example2 example3 example1
example1 example2 example3 example1
Edificació
Obra Civil
Rehabilitació
© OLIVES desde 1969 · Polígono La trotxa · Avinguda de sa beguda, 7 · 07730 Alaior Illes Balears · Tel. 971 37 81 57 · Fax. 971 37 90 41
iso